Bezdrátové výpočty

Schopnost výpočetních zařízení komunikovat ve formě založit místní síť (LAN) bez kabelové infrastruktury (bezdrátové) a zahrnuje ty technologie, které se sbližují s IEEE 802.11 a 802.11b a rádiovými pásmovými službami používanými mobilními zařízeními.


Wireless Computing

The ability of computing devices to communicate in a form to establish a local area network (LAN) without cabling infrastructure (wireless), and involves those technologies converging around IEEE 802.11 and 802.11b and radio band services used by mobile devices.

Použito v metodice