Bezpečné

Popisuje vlastnosti návrhu počítačového systému, které mu umožňují odolat aktivním pokusům o útok nebo jeho obejití.


Fail‐safe

Describes the design properties of a computer system that allow it to resist active attempts to attack or bypass it.

Použito v metodice