Bezpečnost dat

Tyto kontroly, které usilují o zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.


Data Security

Those controls that seek to maintain confidentiality, integrity and availability of information.

Použito v metodice