Bezpečnost informací

Zajišťuje, aby v rámci podniku byly chráněny informace před zveřejněním neoprávněným uživatelům (důvěrnost), nevhodné úpravy (integrity) a nepřístupnosti v případě potřeby (dostupnost).


Information Security

Ensures that within the enterprise, information is protected against disclosure to unauthorized users (confidentiality), improper modification (integrity), and non‐access when required (availability).

Použito v metodice