Bezpečnostní fórum

Zodpovědný za řízení informační bezpečnosti v rámci podniku.


Security Forum

Responsible for information security governance within the enterprise.

Použito v metodice