Bezpečnostní incident

Série neočekávaných událostí, které zahrnují útok nebo sérii útoků (kompromis a nebo narušení bezpečnosti) na jednom či více místech.

Bezpečnostní incident obvykle zahrnuje odhad jeho úrovně dopadu. Je definován omezený počet úrovní dopadu a pro každou z nich jsou určena konkrétní opatření a osoby, které je třeba oznámit.


Security Incident

A series of unexpected events that involves an attack or series of attacks (compromise and/or breach of security) at one or more sites.

A security incident normally includes an estimation of its level of impact. A limited number of impact levels are defined and, for each, the specific actions required and the people who need to be notified are identified.

Použito v metodice