Bezpečnostní postupy

Formální dokumentace operačních kroků a procesů, které specifikují, jak mají být dosaženy bezpečnostní cíle a cíle stanovené v bezpečnostní politice a normách.


Security Procedures

The formal documentation of operational steps and processes that specify how security goals and objectives set forward in the security policy and standards are to be achieved.

Použito v metodice