Bezpečnostní povědomí

Bezpečnostní povědomí je znalost a postoj členů organizace k ochraně fyzických a především informačních aktiv této organizace. Správné metody ochrany citlivých informací v počítačových systémech, včetně hesel a použití dvoufaktorové autentizace.


Security Awareness

Security awareness is the knowledge and attitude members of an organization possess regarding the protection of the physical, and especially informational, assets of that organization. Proper methods for protecting sensitive information on computer systems, including password policy and use of two-factor authentication.

Použito v metodice