Bezpečnostní software

Software sloužící k správě zabezpečení, který obvykle zahrnuje autentizaci uživatelů, poskytnutí přístupu podle předem definovaných pravidel, funkce monitorování a reportování.


Security Software

Software used to administer security, which usually includes authentication of users, access granting according to predefined rules, monitoring and reporting functions.

Použito v metodice