Bezpečnostní standardy

Praktiky, směrnice, pokyny, zásady nebo základní body, které uvádějí, co je třeba udělat, a zaměřit se na oblasti, které mají aktuální význam a obavy, jsou překladem otázek, které již byly zmíněny v bezpečnostní politice.


Security Standards

Practices, directives, guidelines, principles or baselines that state what needs to be done and focus areas of current relevance and concern; they are a translation of issues already mentioned in the security policy.

Použito v metodice