Biometrické zámky

Zámky dveří a vstupů, které jsou aktivovány takovými biometrickými prvky, jako jsou hlas, retina oka, otisk prstu nebo podpis.


Biometric Locks

Door and entry locks that are activated by such biometric features as voice, eye retina, fingerprint or signature.

Použito v metodice