BLP

Zpracování popisu bypassu

Technika čtení souboru počítače při vynechání štítku interního souboru / datové sady. Tento proces by mohl vést k vynechání systému kontroly přístupu k zabezpečení.


BLP

Bypass label processing

A technique of reading a computer file while bypassing the internal file/data set label. This process could result in bypassing of the security access control system.

Použito v metodice