BMIS

Podnikový model pro bezpečnost informací

Holistický a podnikově orientovaný model, který podporuje správu podnikových informací a správu informací o bezpečnosti a poskytuje společný jazyk pro profesionály v oblasti bezpečnosti informací a obchodní management.


BMIS

Business Model for Information Security

A holistic and business‐oriented model that supports enterprise governance and management information security, and provides a common language for information security professionals and business management.

Použito v metodice