Botnet

Termín odvozený z "robotové sítě" je rozsáhlá automatizovaná a distribuovaná síť dříve poškozených počítačů, které mohou být současně řízeny tak, aby spustily rozsáhlé útoky, jako například útok na popření služby vybraným obětem.


Botnet

A term derived from “robot network;” is a large automated and distributed network of previously compromised computers that can be simultaneously controlled to launch large‐scale attacks such as a denial‐of‐service attack on selected victims.

Použito v metodice