BPR

Zefektivnění podnikových procesů

Důkladná analýza a významný redesign podnikových procesů a systémů řízení s cílem vytvořit strukturu s lepší výkonností, která reaguje na zákaznickou základnu a tržní podmínky a současně přináší úspory nákladů na materiál.


BPR

Business Process Reengineering

The thorough analysis and significant redesign of business processes and management systems to establish a better performing structure, more responsive to the customer base and market conditions, while yielding material cost savings.

Použito v metodice