Brána

Zařízení (směrovač, brána firewall) v síti, která slouží jako vstup do jiné sítě.


Gateway

A device (router, firewall) on a network that serves as an entrance to another network.

Použito v metodice