Brouter

Zařízení, které provádí funkce můstku i směrovače.


Brouter

Device that performs the functions of both a bridge and a router.

Použito v metodice