BSC

Vyvážené skóre karty

Koherentní soubor výkonnostních opatření rozdělených do čtyř kategorií, které zahrnují tradiční finanční opatření, ale přináší zákazníky, interní obchodní procesy a perspektivy učení a růstu.


BSC

Balanced Scorecard

The coherent set of performance measures organized into four categories that includes traditional financial measures, but adds customer, internal business process, and learning and growth perspectives.

Použito v metodice