Bus

Společná cesta nebo kanál mezi hardwarovými zařízeními.


Bus

Common path or channel between hardware devices.

Použito v metodice