Business‐to‐Business

Transakce, ve kterých je nabyvatelem podnik nebo osoba jednající v rámci své profesní činnosti. V takovém případě se zákony a předpisy týkající se ochrany spotřebitele nevztahují.


Business‐to‐Business

Transactions in which the acquirer is an enterprise or an individual operating in the ambits of his/her professional activity. In this case, laws and regulations related to consumer protection are not applicable.

Použito v metodice