Business‐to‐Business

Transakce, ve kterých je nabyvatelem podnik nebo osoba jednající v rámci své profesní činnosti. V takovém případě se zákony a předpisy týkající se ochrany spotřebitele nevztahují.

Použito v metodice