BYOD

Přinést si vlastní zařízení

Podnikové zásady používané k umožnění částečné nebo úplné integrace mobilních zařízení vlastněných uživatelem pro obchodní účely.


BYOD

Bring your own device

An enterprise policy used to permit partial or full integration of user‐owned mobile devices for business purposes.

Použito v metodice