CAAT

Automatizovaná auditní technika

Jakákoli automatizovaná auditní technika, jako je generalizovaný auditovací software (GAS), generátory testovacích dat, počítačové auditorské programy a specializované audity.


CAAT

Computer‐assisted audit technique

Any automated audit technique, such as generalized audit software (GAS), test data generators, computerized audit programs and specialized audit utilities.

Použito v metodice