Cadbury

Výbor pro finanční aspekty správy a řízení společností, založený v květnu 1991 britskou účetní radou pro finanční výkaznictví, londýnskou burzou a britskou účetní profesí, předsedal Sir Adrian Cadbury a vypracoval zprávu o této věci, která je obecně známá ve Spojeném království jako Cadbury Report.


Cadbury

The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, set up in May 1991 by the UK Financial Reporting Council, the London Stock Exchange and the UK accountancy profession, was chaired by Sir Adrian Cadbury and produced a report on the subject commonly known in the UK as the Cadbury Report.

Použito v metodice