CAPEX

Kapitálové výdaje / náklady

Výdaje, které jsou zaznamenány jako aktiva, protože se očekává, že budou mít více než běžné období. Aktivum se odepisuje nebo amortizuje po dobu očekávané životnosti aktiva.


CAPEX

Capital expenditure/expense

An expenditure that is recorded as an asset because it is expected to benefit more than the current period. The asset is then depreciated or amortized over the expected useful life of the asset.

Použito v metodice