CAPEX

Kapitálové výdaje / náklady

Výdaje, které jsou zaznamenány jako aktiva, protože se očekává, že budou mít více než běžné období. Aktivum se odepisuje nebo amortizuje po dobu očekávané životnosti aktiva.

Použito v metodice