CAPTCHA

Autmatizovaný test

Typ testu odpovědi na výzvu a reakci, který se používá při výpočtech, aby se zajistilo, že odpověď nevygeneruje počítač. Příkladem je požadavek na stránky, aby uživatelé webových stránek rozpoznali a napsali frázi zveřejněnou pomocí různých písem, které jsou náročné na čtení.


CAPTCHA

Completely Automated Public Touring test to tell Computers and Humans Apart

A type of challenge‐response test used in computing to ensure that the response is not generated by a computer. An example is the site request for web site users to recognize and type a phrase posted using various challenging‐to‐read fonts.

Použito v metodice