Čárový kód

Tiskový strojově čitelný kód, který se skládá z paralelních pruhů s různou šířkou a roztečí.


Bar Code

A printed machine‐readable code that consists of parallel bars of varied width and spacing.

Použito v metodice