CASE

Počítačové softwarové inženýrství

Používání softwarových balíčků, které napomáhají vývoji všech fází informačního systému.


CASE

Computer‐aided software engineering

The use of software packages that aid in the development of all phases of an information system.

Použito v metodice