Časové osy

Chronologické grafy, kde mohou být události související s událostí mapovány tak, aby vyhledávaly vztahy v složitých případech.


Timelines

Chronological graphs where events related to an incident can be mapped to look for relationships in complex cases.

Použito v metodice