Celkový počet běžících cyklů

Uveďte, že program zpracovává všechna vstupní data a správně je zpracovává.


Run‐to‐Run Totals

Provide evidence that a program processes all input data and that it processed the data correctly.

Použito v metodice