Centralizované zpracování dat

Identifikováno jedním centrálním procesorem a databázemi, které tvoří distribuovanou konfiguraci zpracování.


Centralized Data Processing

Identified by one central processor and databases that form a distributed processing configuration.

Použito v metodice