CEO

Výkonný ředitel

Generální ředitel je nejvyšším výkonným ředitelem společnosti, jejíž odpovědnost zahrnuje strategii na vysoké úrovni, hlavní firemní rozhodnutí a celkové operace.

Použito v metodice