CEO

Výkonný ředitel

Generální ředitel je nejvyšším výkonným ředitelem společnosti, jejíž odpovědnost zahrnuje strategii na vysoké úrovni, hlavní firemní rozhodnutí a celkové operace.


CEO

Chief Executive Officer

The CEO is the highest ranking executive in a company whose responsibilities include high-level strategy, major corporate decisions, and overall operations.

Použito v metodice