CERT

Tým pro reakce na pohotovostní počítač

Skupina lidí integrovaných v podniku s jasnými liniemi hlášení a odpovědností za pohotovostní podporu v případě nouze v oblasti informačních systémů.

Tato skupina bude fungovat jako účinná nápravná kontrola a měla by působit také jako jediné kontaktní místo pro všechny incidenty a problémy související s informačními systémy.


CERT

Computer emergency response team

A group of people integrated at the enterprise with clear lines of reporting and responsibilities for standby support in case of an information systems emergency.

This group will act as an efficient corrective control, and should also act as a single point of contact for all incidents and issues related to information systems.

Použito v metodice