CFO

Finanční ředitel

Osoba, která je primárně odpovědná za řízení finančního rizika podniku.


CFO

Chief Financial Officer

The individual primarily responsible for managing the financial risk of an enterprise.

Použito v metodice