Charta auditu

Dokument schválený osobami pověřenými správou a řízením, který definuje účel, pravomoc a odpovědnost činnosti interního auditu.


Audit Charter

A document approved by those charged with governance that defines the purpose, authority and responsibility of the internal audit activity.

Použito v metodice