Chyba

Odchylka od přesnosti nebo správnosti.


Error

A deviation from accuracy or correctness.

Použito v metodice