CI

Konfigurační položka

Součást infrastruktury - nebo položky, například žádost o změnu, přidružené k infrastruktuře - která je (nebo má být) řízena řízením konfigurace.


CI

Configuration item

Component of an infrastructure‐or an item, such as a request for change, associated with an infrastructure‐which is (or is to be) under the control of configuration management.

Použito v metodice