Cíl auditu

Konkrétní cíle auditu.


Audit Objective

The specific goal(s) of an audit.

Použito v metodice