Cíl podnikání

Překlad poslání podniku z prohlášení o záměru do výkonnostních cílů a výsledků.


Business Goal

The translation of the enterprise's mission from a statement of intention into performance targets and results.

Použito v metodice