Cíle procesu

Prohlášení popisující požadovaný výsledek procesu.


Process Goals

A statement describing the desired outcome of a process.

Použito v metodice