CIO

Chief information officer

Nejvyspělejší úředník podniku, který je zodpovědný za obhajobu informačních technologií, sladění IT a obchodních strategií a plánování, financování a řízení poskytování IT služeb, informací a nasazení souvisejících lidských zdrojů.


CIO

Chief information officer

The most senior official of the enterprise who is accountable for IT advocacy, aligning IT and business strategies, and planning, resourcing and managing the delivery of IT services, information and the deployment of associated human resources.

Použito v metodice