CIO

Chief information officer

Nejvyspělejší úředník podniku, který je zodpovědný za obhajobu informačních technologií, sladění IT a obchodních strategií a plánování, financování a řízení poskytování IT služeb, informací a nasazení souvisejících lidských zdrojů.

Použito v metodice