Číslo portu

Port

Prvek softwaru specifický pro proces nebo aplikaci sloužící jako koncový bod komunikace pro protokoly IP protokolu Transport Layer (UDP a TCP).


Port Number

Port

A process or application‐specific software element serving as a communication endpoint for the Transport Layer IP protocols (UDP and TCP).

Použito v metodice