Čistý výnos

Příjmy, které projekt nebo podnik činí po zdanění a jiných odpočtech, často také klasifikován jako čistý zisk.

Použito v metodice