Čistý výnos

Příjmy, které projekt nebo podnik činí po zdanění a jiných odpočtech, často také klasifikován jako čistý zisk.


Net Return

The revenue that a project or business makes after tax and other deductions; often also classified as net profit.

Použito v metodice