CoCo

Kritéria kontroly

Kritéria kontroly, zveřejněná kanadským institutem autorizovaných účetních v roce 1995.


CoCo

Criteria of Control

Criteria of Control, published by the Canadian Institute of Chartered Accountants in 1995.

Použito v metodice