COSO

Výbor sponzorských organizací

Výbor sponzorujících organizací komise Treadway (COSO) je společnou iniciativou pět organizací soukromého sektoru uvedených na levé straně a věnuje se myšlenkovému vedení prostřednictvím rozvoje rámců a pokynů v oblasti řízení podnikových rizik, vnitřní kontroly a odvrácení podvodů.


COSO

Committee of Sponsoring Organizations

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is a joint initiative of the five private sector organizations listed on the left and is dedicated to providing thought leadership through the development of frameworks and guidance on enterprise risk management, internal control and fraud deterrence.

Použito v metodice