CP/IP

Protokol řízení přenosu / internetový protokol

Poskytuje základ pro internet, sada komunikačních protokolů, které zahrnují přístup k médiím, přenos paketů, komunikaci v síti, přenos souborů, elektronická pošta (e-mail), emulace terminálů, vzdálený přístup k souborům a správa sítě.

Použito v metodice