CPS

Prohlášení o certifikační praxi

Podrobný soubor pravidel, kterými se řídí činnost certifikační autority. Poskytuje pochopení hodnoty a důvěryhodnosti certifikátů vydaných daným certifikačním úřadem (CA).


CPS

Certification practice statement

A detailed set of rules governing the certificate authority's operations. It provides an understanding of the value and trustworthiness of certificates issued by a given certificate authority (CA).

Použito v metodice