CRM

Management vztahu se zákazníky

Způsob identifikace, získání a udržení zákazníků. CRM je také průmyslový termín pro softwarová řešení, která pomáhají podniku řídit vztahy se zákazníky organizovaným způsobem.


CRM

Customer relationship management

A way to identify, acquire and retain customers. CRM is also an industry term for software solutions that help an enterprise manage customer relationships in an organized manner.

Použito v metodice