CRT

Vakuová trubice

Vakuová trubice, která zobrazuje data pomocí elektronového paprsku zasahujícího do obrazovky, který je potažen vhodným fosforovým materiálem nebo zařízením podobným televiznímu displeji, na kterém mohou být data zobrazena.


CRT

Cathode ray tube

A vacuum tube that displays data by means of an electron beam striking the screen, which is coated with suitable phosphor material or a device similar to a television screen on which data can be displayed.

Použito v metodice