Cryptosystém veřejného klíče

Používá se v šifrování dat, jako veřejný klíč k šifrování otevřeného textu na šifrový text. Používá odlišný dešifrovací klíč jako tajný klíč pro dešifrování šifrovacího textu na odpovídající otevřený text.


Public Key Cryptosystem

Used in data encryption, it uses an encryption key, as a public key, to encrypt the plaintext to the ciphertext. It uses the different decryption key, as a secret key, to decrypt the ciphertext to the corresponding plaintext.

Použito v metodice