Cryptosystémy soukromého klíče

Rozlišujícím způsobem používaným v kryptografii s veřejným klíčem je použití algoritmů asymetrických klíče, kdy klíč použitý jednou stranou k provádění šifrování není stejný jako klíč použitý jiným v dešifrování. Každý uživatel má pár kryptografických klíčů - veřejný šifrovací klíč a soukromý dešifrovací klíč.


Private Key Cryptosystems

The distinguishing technique used in public key cryptography is the use of asymmetric key algorithms, where a key used by one party to perform encryption is not the same as the key used by another in decryption. Each user has a pair of cryptographic keys – a public encryption key and a private decryption key.

Použito v metodice