Cryptosystémy soukromého klíče

Rozlišujícím způsobem používaným v kryptografii s veřejným klíčem je použití algoritmů asymetrických klíče, kdy klíč použitý jednou stranou k provádění šifrování není stejný jako klíč použitý jiným v dešifrování. Každý uživatel má pár kryptografických klíčů - veřejný šifrovací klíč a soukromý dešifrovací klíč.

Použito v metodice